Hannah Carins
bakgrund & förhållningssätt

 
Tillbaka till föregående sida

Compassion är att leva med passion


Det betyder, för mig att vägleda med något som är mer än medkänsla.
Det är ett förhållningssättet; det är summan av upplevelser, kunskap, erfarenheter och eftertanke, kärlek, ömhet, tacksamhet, försoning och acceptans.

Efter alla år som verksam psykosyntesterapeut (sedan 1995) har min syn på livet förenklats. Mitt i det oändliga mysteriet.
Med åren har därför de flesta metoder och tekniker, som jag fick i min verktygslåda under min utbildning till psykosyntesterapeut, minimerats. Detta till förmån för det nära, förtroliga samtalet, som i ett kontext av "själslig/andlig vägledning", söker att uppenbara det "enkla". Att se det som "är". Att kärleksfullt, men uppriktigt - och på ett ibland utmanande sätt - bistå dig för att avslöja de illusioner och de tolkningar som skapar din inre och yttre obalans. Jag utgår från ett djupt intresse för modern andlig vetenskap (t ex kvantfysik) och från den tidlösa mystik som ser till en Oändliga Intelligens (bortom alltför snäva vetenskapliga eller religiösa doktriner).

Med utgångspunkt från Human Design (som jag utforskat och studerat sedan 2009, Certifierad  LYD-Guide 2012 och Certifierad Analytiker 2015) kan jag ge dig en helt unik, personspecifik respons och vägledning. Den första djuplodande genomgången av din design tar två timmar och jag rekommenderar varmt att den första sessionen följs upp med minst en timme. Även här är min förhållningssätt processorienterat och i dialog. Det är du som lever din design och känner den inifrån dig själv. Jag skapar, med hjälp av den förberedande och djuplodande analys som jag gör innan vi ses på Zoom, en holografisk berättelse, som vi samtalar runt. 
Sedan kan du själv välja om du vill ha mitt stöd i den fördjupnings- och integrationsprocess, som naturligt följer om du vill leva din design mer fullödigt.
Allas vårt syfte fullbordas i och genom relationer. För dig som vill anta utmaningen att se och transformera de skuggor och sår som finns inbäddade i dina relationsmönster så assisterar jag dig, gärna, genom Den Gyllne Stigen (Gene Keys). Den här processen är ett djupt andligt, kontemplativt program. Här behövs ditt helhjärtade åtagande och din uthållighet.

Så väldigt mycket handlar om vår attityd; vårt förhållningssätt till oss själva, andra och livet. Någonstans och någon gång behöver vi tillåta oss att acceptera vår egen unika design (hur vi är skapade), ta ansvar för vårt eget liv och välja en - för vår natur - befrämjande livssyn och livsstil.


Kortfattat ser min bakgrund/utbildning ut som nedan:
2016/17 Adderat GeneKeys och Integral Human Design till "verktygslådan"
2015 Certifierad Human Design Analytiker
2012 Certifierad Living Your Design Guide
1996 - januari - Diplomerad Psykosyntesterapeut


Åren 2000-2006 verksam som gruppterapeut och lärare vid PsykosyntesAkademin
2004-2006 Studierektor vid PsykosyntesAkademin
1992-2006 verksam som kursledare, retreat- och meditationsledare på bl a Stiftelsen Berget, Rättvik, Wettershus retreatgård
och i egen regi på olika kursgårdar i hela landet samt på uppdrag av  olika organisationer
1989-1995 Flera olika utbildningar inom området personlig utveckling; så som mental träning, frigörande andningspedagog, ettårig gestaltterapeutisk kurs, fristående workshops i frigörande dans, terapigrupper samt två kroppsterapikurser (med rituell massage) på Kauai, Hawaii
Åren 1975-1992 anställd vid Telia, som administratör, Ekonomichef och Ledarutvecklare.


 

Insikt och verktyg för att leva din essens

"Bortom våra idéer om att göra rätt och göra fel finns ett fält.
Jag möter dig där."
Rumi