Hannah Carin Noelius
Tillbaka till startsida

 

Hannah Carin Noelius

Certifierad Human Design Analytiker, HD Guide, Vägledare för GK:s Gyllne Stig
Dipl Psykosyntesterapeut

 

"Allt du någonsin behöver veta finns inom dig;
ty universums hemlighet är inpräglad i din kropps celler."

Dan Millman

Hela min livssyn, mitt förhållnings- och arbetssätt utgår från det ovanstående, vackra citatet. Var och en av oss har vår alldeles unika prägling och vårt alldeles egna sätt att fungera och verka utifrån de gåvor, den styrka och den sårbarhet som är inskärpta i oss ända ner på DNA-nivå.

Jag ser som min uppgift att stödja dig att se ditt unika uttryck, lyssna till - och slappna av in i dig själv. Detta är inget du skall bli, utan snarare istället låta dig själv vara, eftersom det varit du sedan begynnelsen.
 
Mitt arbete bottnar i sextiosju år av livserfarenheter, varav jag, i drygt tre decennier, har arbetat med personlig- och själslig utveckling.
Jag diplomerades till psykosyntesterapeut 1995 vid PsykosyntesAkademin, Stockholm och har sedan dess arbetat som terapeut för individer, par och grupper. Jag har varit verksam som kursledare, handledare och lärare på PsykosyntesAkademin men också på flera andra kursgårdar och i privat regi.
Sedan åe 2009
 har jag adderat Human Design och blev Certifierad Analytiker 2015. Jag är behörig att, som Certifierad Guide (2012), utbilda  i Human Designs grunder -  "Living Your Design" Jag är också utbildad att, som Guide för Gene Keys, vägleda dig genom "Gyllne Stig". Jag kombinerar min terapeutiska erfarenhet med ovanstående system, vilket betyder att jag lägger stort fokus på din personliga process och integration.
Jag arbetar enbart internetbaserat, via Zoom.

Klicka på den rubrik du vill läsa mer om:

Mer om bakgrund och förhållningssätt
Human Design & Gene Keys
Olika sessioner & priser
Kurs, workshop och föreläsning

Länkar & Referenser