Coachning, stödsamtal och terapi    

Tillbaka till föreg sida

 

Coachning:
är för mig att adressera, stödja och utmana dig som människa i din livssituation eller i ditt yrkesutövande. Vi arbetar målorienterat med "motiverande samtal" som metod.


Stödsamtal:
är för mig att stödja och vägleda dig genom en aktuell händelse, t ex en kris, skilsmässa eller förlust av annat slag. Samtalsserien är då avgränsad till den nuvarande livssituationen både vad gäller samtalens fokus, frekvens och antal.

Terapi:
är för mig att följa dig under en längre period och också längre tillbaka tiden för att bearbeta grundsår, minnen och blockeringar som härstammar från t ex uppväxttiden. Jag utgår från KBT- och psykosyntesterapeutiska metoder under samtalen.

Sammanfattningsvis kan man säga att:
coachning är fokuserad på framtiden
stödsamtal fokuserar på din rådande livssituation/kris
medan terapi också inkluderar historia och dåtid.

Min roll som coach och terapeut är att stödja dig i den process av förverkligande som ofta kräver kärlek, sanning, vilja, mod, uthållighet och handlingskraft.
I min "verktygslåda" finns, förutom min långa livs- och yrkeserfarenhet, en mängd redskap som kan stärka och förtydliga dig som person eller i din yrkesroll - bl a psykosyntes, holistisk filosofi, sokratisk samtalsmetodik, lösningsfokusering, kommunikationstekniker, mental träning, meditationsteknik (ZaZen), reflektions- och dialogtekniker och kroppsmedvetenhet.